Tel. 973 15 60 13 | Oli d'oliva Verge Extra L'Espluga Calba

“Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys””.

Cancel·lació d’una comanda i Reemborsament

L’usuari té dret a cancel·lar una comanda sense donar cap explicació. Aquest dret és el dret de desistiment establert per l’art. 102 Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Per cancel·lar una comanda poden notificar-ho per correu electrònic administracio@olisdesplugacalba.com, si us plau, inclogui els detalls de la seva comanda per ajudar-nos a identificar-lo.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de el dia que el client o un tercer indicat pel client, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Un cop exercit el dret a la desistiment l’usuari haurà de remetre a l’adreça indicada els productes lliurats assumint per tant els costos de devolució. Si us plau, tingui en compte que si vostè decideix retornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer.

Si la devolució inclou la totalitat de la compra, s’ha seguit el procediment correcte i els productes estan nous i sense utilitzar, farem el reemborsament de l’import total de la compra més les despeses d’enviament en un termini de 14 dies des que rebem la comanda cancel·lada. Si la devolució només inclou una part de la comanda, s’ha seguit el procediment correcte i els productes estan nous i sense utilitzar, només li reemborsarem el valor dels productes retornats, sense les despeses d’enviament.

Devolucions i Reclamacions

Per a qualsevol devolució o reclamació Agraria Espluguense i Secciò de Crèdit, SCCL.

s’aplicarà la legislació vigent en cada moment.

Agrària Espluguense i Secció de Crèdit, SCCL no atendrà devolucions de productes oberts o manipulats llevat que en la seva obertura s’apreciés defecte en les condicions de l’article que poguessin afectar al seu consum.

Les devolucions seran acceptades per qualsevol dels següents casos:

Desperfectes en el transport

Producte en mal estat no detectat per nosaltres

Per efectuar qualsevol reclamació o devolució poden contactar amb nosaltres mitjançant correu electrònic: administracio@olisdesplugacalba.com o telèfon: 973 15 60 13.

Agrària Espluguense i Secció de Crèdit, S.C.C.L. intentarà en primera instància canviar els productes retornats. Si no ens és possible, s’abonarà l’import.

A l’efecte del que estableix la Llei de consumidors i dret de desistiment s’informa als usuaris que disposen d’un termini de 14 dies hàbils des de la recepció de la mercaderia per executar el dret de desistiment en els casos que estableix la llei.

El nostre compromís és atendre qualsevol reclamació dels nostres clients amb la intenció d’arribar a un elevat nivell de satisfacció.